Vážený zákazník,
Výrobky, ktoré dodávame sú vyvíjané, vyrábané a testované s osobitnou starostlivosťou. Každá výrobná šarža je pred uvedením na trh podrobená rozsiahlej chemicko-fyzikálnej a mikrobiologickej analýze. Napriek týmto prísnym požiadavkám na kvalitu, nemôžeme s primeranou istotou vylúčiť, že výrobok
QYRA Collagen Drink, šarža 09/1125; minimálna doba trvanlivosti: 07/2021 bola kontaminovaná cudzími časticami (sklom).
V súvislosti s touto udalosťou sa v krajine výroby( v Nemecku) objavilo jedno hlásenie (na jedno balenie). Na Slovensku a ani v inej krajine distribúcie nebolo zaznamenané žiadne takéto hlásenie.
V záujme preventívnej ochrany spotrebiteľa sa výrobca rozhodol stiahnuť dotknutú šaržu z trhu. Toto stiahnutie nebude mať vplyv na ďalšie výrobné šarže.
V prípade, že máte daný produkt z dotknutej šarže, prosíme vás, bezodkladne kontaktujte za účelom vrátenia nás alebo iného predajcu, u ktorého ste daný tovar zakúpili.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme všetko dobré.
HealthWay, s.r.o
Dňa 20.5.2021