Burning knee, painful knee and normal knee joint, abstract design. Human legs on a blue checkered background.

Burning knee, painful knee and normal knee joint, abstract design. Human legs on a blue checkered background.

(tj) Je možné dostať bolesť a funkčné obmedzenie osteoartritídou pod kontrolu bez chirurgického zákroku ? Dánski vedci to nedávno skúmali v štúdii.
Nová štúdia skúmala 100 pacientov, u ktorých bola z lekárskeho hľadiska potrebná jednostranná náhrada kolenného kĺbu. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín.
50 pacientov dostalo protetickú náhradu kolenného kĺbu, ďalších 50 dostali konzistentnú, konzervatívnu terapiu gonartrozy.
Po uplynutí jedného roka, obe skupiny vykazovali významné zlepšenie bolesti, mobility a kvality života.
Riziko operácie niekedy neumožní pacientovi absolvovať chirurgický zákrok, preto by mal lekár zvážiť konzervatívny prístup k liečbe a reagovať individuálne na situáciu pacienta.

Hlavný problém s kĺbmi je nedostatok kolagénu. Ten môžu účinne doplniť kolagénové peptidy v CH Alpha.

Zdroj: SkouT.S. et. Al, N Engl J Med 2015 .; 373: 1597-1606
Foto: Fotolia