Je mi veľkým potešením zverejniť ďalšie z rady klinických štúdií a článkov, tento krát o produkte CH-Alpha® OSTEO od nemeckej spoločnosti GELITA Health GmbH, ktorý je už 3 rok dostupný tu u nás na stránke alebo v lekárňach a špecializovaných ambulanciách a prevádzkach.

Priaznivé účinky špecifických bioaktívnych kolagénových peptidov CH-Alpha® OSTEO boli dokázané vo viacerých klinických štúdiách po celom svete. V posledných rokoch získal tento produkt obsahujúci SBCP FORTIBONE® niekoľko významných medzinárodných ocenení ako produkt pre „zdravé starnutie“ alebo „anti aging“, ako napríklad Winner Nutra Ingredients Awards 2018 alebo Innovation Awards 2018

Dávam Vám do pozornosti 2 klinické štúdie, ktoré dokazujú výrazné pôsobenie CH-Alpha® OSTEO na kvalitu a hustotu kosti:

1. štúdia Konig at al. zameraná na vplyv CH-Alpha® OSTEO na BMD a degradáciu kostí u PMO pacientiek na rozhraní osteopenie a osteoporozy po 12 mesačnom užívaní
Štúdia dokazuje že kolagénové peptidy v CH-Alpha® OSTEO prispievajú k normálnej tvorbe kosti a k ​​zvýšeniu hustoty minerálov v kostiach.
Pacientky zo skupiny užívajúcich CH-Alpha® OSTEO vykazovali významne zvýšenú BMD v porovnaní s placebom, s 4,2% vyššou BMD na chrbtici a 7,7% vyššou BMD v krčku stehennej kosti.
V priebehu štúdie sa v skupine s CH-Alpha® OSTEO významne zvýšil P1NP, čo naznačuje zvyšovanie tvorby kostí.
U účastníkov liečených s CH-Alpha® OSTEO sa nedali zistiť žiadne zmeny v markeroch degradácie kostí.
Tieto nové údaje teda ukazujú potenciál CH-Alpha® OSTEO ako zaujímavej možnosti na potlačenie degenerácie kostí a na podporu zdravia kostí.

S preukázanými klinickými účinkami a silným bezpečnostným profilom v porovnaní s existujúcimi možnosťami liečby, ako sú bisfosfonáty, by mal byť CH-Alpha® OSTEO na zozname odporúčaní lekárov zapojených do liečby osteoporózy, ako aj tých lekárov a fyzioterapeutov ktorí sa venujú prevencií a následkom osteoporózy.

2. štúdia zameraná na sledovanie rýchlosti a kvality hojenia zlomenín kostí po akejkoľvek zlomenine, a v akomkoľvek veku.
štúdia dokázala že u pacientov užívajúcich pre kosť špecifické bioaktívne kolagénové peptidy CH-Alpha® OSTEO bolo jasne preukázané lepšie hojenie kostí v porovnaní s placebom.
Okrem toho, užívaním CH-Alpha® OSTEO sa hojenie kostí urýchlilo, obzvlášť u starších pacientov.
Taktiež sa dokázala rýchlejšia spontánna osteogenéza u komplikovaných zlomenín pri užívaní CH-Alpha® OSTEO.
U jedného pacienta v aktívnej skupine bol proces hojenia extrémne skrátený, znížil sa z obvyklých 6 na 4 týždne.
U pacientov v aktívnej skupine neboli pozorované žiadne vedľajšie nežiadúce účinky alebo neznášanlivosť na produkt.

Údaje naznačujú, že CH-Alpha® OSTEO sa môže používať na zvýšenie hustoty kostí, zníženie degradácie kostí, ako aj na zlepšenie hojenia zlomenín a na dosiahnutie rýchlejšieho hojenia, dokonca aj v prípadoch, keď sa očakáva normálny výsledok.

Verím že tieto dobré správy využijete na ceste ku kvalitnejším a zdravším kostiam po celý život.

Všetky naše produkty môžete užívať súčasne alebo vo viacerých denných dávkach a sú vhodné a bezpečné aj na dlhodobé užívanie.